Asigurari credite si garantii

Asigurari credite comerciale

Aceasta forma de asigurare vine in intampinarea societatilor comerciale pentru a le da posibilitatea dezvoltarii  business-ului cu limitarea riscurilor specifice mediului de afaceri (probleme legate de bonitatea si stabilitatea financiara a partenerilor, etc.).

Activitatile intreprinse de firme sunt expuse riscului de neplata a creditului comercial. Neincasarea unor procente importante din veniturile ce se cuvin companiei in urma activitatii desfasurate poate duce la dezechilibre finaciare majore sau chiar la faliment.

Avantajele oferite de asigurarea de credite comerciale:

-          Prevenirea producerii  daunelor.  Asiguratorii specializati in astfel de produse de asigurare ofera consulanta in vederea prevenirii riscului de neplata. Asiguratul are astfel informatii certe, pe toata durata valabilitatii politei de asigurare, cu privire la bonitatea si solvabilitatea clientilor.

-          Minimizarea daunelor.  Riscul de neplata a creditului este monitorizat de asigurator pe durata contractului de asigurare. In cazul deteriorarii bonitatii debitorilor, asiguratul este consiliat pentru a adopta cele mai eficiente metode de recuperare a debitului.

-          Plata despagubirilor. Debitele neincasate care nu au putut fi evitate vor fi platite de asigurator.

Valabilitatea politei este de 12 luni.

Categorii de clienti pentru care nu se asigura acoperire:

-          Institutiile publice;

-          Persoanele fizice;

-          Companiile asociate.

 

Asigurari de garantii

Instrumentele de garantie ce pot fi emise in baza unei polite de asigurare sunt:

Garantia de participare la licitatie – Bid Bond;

Garantie de buna executie – Performance Bond;

Garantia de intretinere – Maintenance Bond;

Garantia de returnare a avansului - Advance Payment Bond.

Aceste tipuri de garantii pot fi solicitate, atat in cazul contractelor de achizitii publice, cat si in cazul contractelor intre firme private. 

In cazul contractelor de achizitii publice legea care guverneaza aceste achizitii prevede si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instrumentele de garantare si anume:

-          Garantia sa fie irevocabila;

-          Instrumentul de garantie trebuie sa prevada expres daca plata se executa: conditionat sau neconditionat.

Utilizand termenii “conditionat” sau “neconditionat”, legiuitorul a asimilat legislatia comerciala internationala si implicit Regulile Uniforme ale Camerei de Comert de la Paris prin care sunt reglementate garantiile la cerere. In baza prevederilor Regulilor Uniforme privind garantiile la cerere, o garantie la cerere reprezinta orice garantie, obligatie sau angajament de plata, data in scris pentru plata unei sume de bani, in conformitate cu termenii angajamentului asumat, a unei cereri de plata scrise si a oricaror alte documente, care pot fi specificate in garantie. Garantiile la cerere pot fi simple, respectiv sunt garantiile in care beneficiarul cere, iar garantul plateste, fara nicio conditie, sau conditionate, respectiv garantiile in care beneficiarului i se pretinde ca pentru sustinerea cererii sa prezinte o anumita documentatie.

Garantiile simple sunt specifice si implicit utilizate de institutiile bancare, iar garantiile conditionate sunt specifice si utilizate de asiguratori. Principalul motiv pentru care asiguratorii au preluat acest tip de garantie la cerere este dat de insasi natura contractului de asigurare care presupune plata unei indemnizatii catre asigurat sau beneficiar, daca se produce riscul. Acest lucru se interpreteaza foarte simplu in sensul ca producerea riscului se constata si ea atrage plata indemnizatiei. Constatarea producerii riscului presupune analizarea unei documentatii mai amanuntite si nu simpla cerere a unui asigurat sau beneficiar.

ATENTIE!

            Autoritatile publice nu au dreptul sa impuna sau sa interzica un anumit mod de constituire a garantiei din cele prevazute la art. 86 din HG 926/2006. In practica gasim situatii in care se impune ca garantia de participare sa fie “neconditionata”, fara a exista o argumentare. De altfel, nici nu exista o argumentare legala in acest sens. In astfel de situatii trebuie sa apelati la specialistii din piata asigurarilor care pot interveni cu lamuriri argumentate pentru a rezolva aceste neconformitati.

            Asigurarile de garantii se emit numai dupa ce se face o analiza a indicatorilor economici ai companiei solicitante. Oferte primite fara o astfel de analiza sunt eronate si nu pot fi considerate nici macar orientative.

Alte aspecte ce tin de acest produs de asigurare le puteti obtine la cerere de la societatea noastra.

Centre daune

Doresti sa fi anuntat cand iti expira un contract de asigurare?

RCA/LOCUINTA/Casco