Asigurare malpraxis

Asigurarea de raspundere civila profesionala privind practica medicala - MALPRAXIS

Acopera prejudiciile aduse de Asigurat pacientului sau ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza legii speciale, a normelor si statutului profesiei, a regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala.
Riscurile acoperite de asigurare Malpraxis:
(i)    deces sau vatamari corporale ale persoanelor care au beneficiat de asistenta medicala acordata de Asigurat sau ale persoanelor carora Asiguratul nu le-a acordat asistenta medicala, desi starea acestora o impunea de urgenta;
(ii)    daune materiale cauzate bunurilor ca urmare a acordarii de asistenta medicala de catre Asigurat.
Cheltuieli acoperite:
(i)    cele efectuate de catre Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale);
(ii)    cele efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).

Sunt asiguratori care ofera acoperire si pentru daune morale care sunt consecinta indirecta a vatamarilor corporale sau decesului pacientului, in limita sumei asigurate stabilite in polita si cu conditia platii unei prime suplimentare.

ATENTIE!!!
Si la acest produs de asigurare apare problema de la RCA  si anume asiguratorii care au probleme cu lichiditatile, plata despagubirilor, clauze confuze in conditiile de asigurare, practica preturi forte mici pentru a atrage un numar mare de clienti. In caz de dauna:  PROBLEME MARI!!
 

Centre daune

Doresti sa fi anuntat cand iti expira un contract de asigurare?

RCA/LOCUINTA/Casco